Følgende tiltak kan søke støtte

  • Pengene kan gå til opprydding langs strender, elver og i vassdrag.
  • Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.
  • Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops. Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.
  • Minste søknadsbeløp er 300 000 kroner.

Disse kan søke

  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
  • Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).
  • Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen.

Søk her

Mer informasjon om søknaden og søknadsskjema her.

Søknadsfrist 31. januar 2019.