Følgende tiltak kan søks støtte

Pengene kan  gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Det kan søkes til støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter. Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops. Minste søknadsbeløp er 300.000 kroner.

 

Disse kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret. Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (eksempelvis avfallsselskaper) og samarbeidsorganisasjoner (for eksempel friluftsråd) er også søknadsberettiget. Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke midler er 15. februar 2018.

Søk penger her.