Regler:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem. Utendørs 30 personer.
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste plasser. Inntil 100 personer på arrangementer med deltagere under 20 år fra samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle sitter på faste tilviste sitteplasser under hele arrangementet.
 • Arrangør skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltagere som ikke tilhører samme husstand.
 • Serveringssteder og arrangement med skjenkebevilling har innslipp og skjenkestopp kl. 2400.

 

Anbefalinger:

 • Hold en meter avstand. Vask hendene og hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Ikke motta besøk av mer enn 10 gjester.
 • Oppfordring til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og skoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Reiser til utland frarådes.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20, så lenge de kan holde en meters avstand. Utendørs inntil 30 personer med en meters avstand.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Oppfordring til å legge aktiviteter utendørs.

Flere har henvendt seg til kommuneoverlegen med spørsmål om ulike arrangementer, både private og offentlige. Dersom disse arrangementene skjer etter 27. mai er det de nye retningslinjene som gjelder.