Ordfører Mona Benjaminsen holdt innledning før representanter fra reiseliv, service, fiskeri og havbruksnæringene holdt innlegg om sameksistens på og ved havet. Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim var ordstyrer og loset deltakerne gjennom dagen. 

Det kom gode innspill, ønsker og tanker rundt hva kommunen kan bidra med slik at næringene kan vokse og drive bærekraftig, både på  sosialt, økonomisk og det miljømessige plan. Elementer som ble trukket fram var blant annet at bærekraftig utvikling er sentralt for at kommunen skal være et godt sted å bo og et godt sted å besøke. Bærekraft er et ord som rommer mye, men kan involvere temaer som infrastruktur, boliger og klima og miljø. 

Lunsjen ble servert av Direktør`n Bistro og deilige fiskekaker fra Reinøy Sjømat stod på menyen.  

Prosjektleder for kystsoneplanen Ingrid Berthinussen holdt etter lunsj innlegg om hvordan legge til rette for utvikling i arealer og interesseavveininger i de ulike aktørene, og ivaretakelse av marint biologisk mangfold.  

Dagen ble avsluttet med debattrunde ledet av seminarets møteleder, politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Debattpanelet bestod av Kine Karlsen fra Sjømat Norge, Ingrid Kvalsvik fra forskermiljøet i Nofima, Inger Lise Brones fra reiselivsaktøren Visit Tromsøregionen og John Erik Henriksen, daglig leder i Norges Fiskarlag – region Nord. 

Hele seminaret ble filmet av elever fra medielinja ved Breivang videregående skole, se opptak her: Kunnskapsseminar i karlsøy - YouTube.