Ishavskysten friluftsråd informerer:

Vi har denne uken fått en ny ansatt i administrasjonen som skal lede skoleprosjektet Læring i friluft i våre medlemskommuner. Ingvald Ekeland, 62 år fra Jæren, har takket ja til stillingen som prosjektleder for skoleprosjektet de neste 3 årene. Han er utdannet lærer og har 30 års lærererfaring fra barne- og ungdomsskolen. I tillegg har han jobbet som leder for en leirskole i 10 år, kompetanse innen kartlegging av skolers uteområder, lang erfaring med å knytte fysisk aktivitet opp mot undervisningen og arrangert leirtilbud for mindreårige enslige asylsøkere.

  • Vi må ha et mål når vi tar med oss elevene ut, sier Ingvald. Det skal ikke bare være at målet er å gå 200 meter og grille en pølse. Elevene skal lære mens de er ute, og naturen er det beste klasserommet vi kan ta dem med inn/ut i.

Og det er akkurat denne filosofien vi i friluftsrådet ser etter. For det er nettopp det Læring i friluft er. Å gi mere og bedre uteundervisning til elevene på skolen. Og med Stortingets vedtak om minimum en times fysisk aktivitet hver dag integrert i fag i skoletiden, vil Læring i friluft være et nyttig verktøy for skolene for å nå dette målet på en god og lystbetont måte.

Skolenettverket starter opp i august 2018. Det er gratis for skolene å være med, og friluftsrådet dekker utgiftene til kurs og nettverkssamlinger.

Les mer om læring i friluft her.