- Rådgiver/instruktør og lærer er Marie Johanne Olden Byberg fra Redningsselskapet (RS) og Njål Kvendseth vil være koordinator

- Teori, samlingen inkl lunsj begge dagene om skal ende med eksamen på søndag 

- Det vil også bli besøk av unge som har gått blå retning, fått støtte av Lerøy- og Sjømatfondet

- Spennende matopplevelser

0930-1800 lørdag
0900-1500 søndag

14 og 15 åringene som består eksamen vil få sitt sertifikat når de blir 16 år.

Påmelding MÅ gjøres her innen 6. februar 2022  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wzlIde1-3EGP8fywMr6MJUhEmiQR4oBNiz3IlXeYIsJUQVJUM0k0QzhKSUdCM05QSzhQS1RRSDZSWC4u&qrcode=true

Kontaktinformasjon:

Marie Johanne Olden Byberg    995 36 227
Njål Kvendseth                            977 53 423
Hanne Sofie Roaldsen               901 93 931