Daglig leder ved Remiks, Gøril Bergman beklager at kommunen ikke ble informert om midlertidig opphør i avfallshåndteringen på Reinøya. Avfallsselskapet beklager også at de er i den situasjonen at de ikke kan hente avfall på øya hver uke slik de normalt gjør, en avgjørelse som er basert på at de må hensynta både sjåfør og utstyr. Slik det er nå tar denne ruten nesten to timer lengre enn normalt, med stor belastning på bil og mannskap.

Lover å ivareta avfallshåndteringen på Reinøya annenhver uke

Remiks forsikrer imidlertid om at de skal hente avfall på Reinøya minimum hver 14. dag. Så lenge situasjonen vedvarer med ytterligere forverring av veistandarden på fylkesveien på Reinøya som følge av vårløsningen, vil dette inntil videre være løsningen som avfallsselskapet kan tilby.

Ekstra avfallssekker utdeles

Remiks vil dele ut ekstra avfallssekker slik at innbyggerne på Reinøya kan bruke disse i den prekære situasjonen som har oppstått. De ekstra avfallssekkene må plasseres ved siden av søppeldunken man normalt bruker for senere avhenting.