SINTEF har bedt kommunene i Norge om å videreformidle lenken til spørreundersøkelsen, og informerer om at SINTEF ikke har kontaktinformasjon om de som velger å svare.

For deg som er i målgruppen og som ønsker å svare på undersøkelsen går du inn på https://www.sintef.no/komhelse der du finner lenke for å gå til undersøkelsen. Der ligger i tillegg informasjon om undersøkelsen, anonymisering og resultater. Det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med Juli 2018.

I denne lenken finner du ytterligere informasjon om undersøkelsen KOMHELSE 2018.