For de som har frikort er vaksinen i år gratis, for andre vil det være en egenandel på 50 kroner for vaksineringen.

Vaksinen anbefales til:

 • Personer som er 65 år og eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
 • Voksne og barn med kronisk hjerte/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes (type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Gravide i 2. og 3. trimester.
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme
 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

PS: Beboere på institusjoner som er eldre enn 65, og de over 80 med store hjelpebehov skal ha en egen vaksine som gir bedre immunrespons. Den kommer ikke før desember, og vil fordeles separat.

Vaksinering foregår på legekontorene i år, ta kontakt så blir du satt opp for time til vaksinering.  

Hansnes legekontor:   77748220 ( Alle dager )

Vannvåg legekontor:  77746111 ( Mandag – onsdag )