Økt smitte og stor belastning på kommunene og laboratorier gjør at Helsedirektoratet har foreslått nye rutiner for testing. De nye rutinene innebærer at færre skal PCR-testes, og at alle innbyggere bør kunne registrere positiv hjemmetest i kommunens digitale smittesporingssystem. Det er også mulig å registrere nærkontakter via smittesporingssystemet. Vi oppfordrer alle som har positiv hjemmetest til å registrere dette.