En person skal være ansvarlig for bålet, og den ansvarlige må selv vurdere de lokale forholdene og bruke sunn fornuft.
- Viktig at det kun brukes materialer av rent og tørt tre. 
- Den ansvarlige skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for og eventuelt melde i fra om ukontrollert brann.
- Slokkemidler må finnes på stedet og bålet skal slokkes før det forlates. Ved opphold rundt sankthansbålet er det viktig å vise til alminnelige aktsomhetsregler.
- Grunneiers tillatelse må innhentes. Er bålet på friluftsområder, så må dette forekomme i tråd med lokale bestemmelser.

Brann og redning håper alle får en fin og trygg sankthansfeiring og vi satser på at det ikke blir nødvendig å rykke ut denne aftenen!

Med vennlig hilsen

Jonny Jørstad
Branninspektør
Brann og redning