"Kyst til marked" er et konsept som er viktig for oss i Karlsøy, veien fra fiskefeltene til det store markedet i Afrika, Asia og Europa. Vi valgte derfor å legge dagen til Vannøy og Karlsøybruket, etter en kort lunsj og presentasjon på Rådhuset.

Komiteen fikk se båtene som kom inn, fisken som ble heist opp på den nye fiskerihavna, fisk som ble saltet, tørket , pakket og sendt avgårde videre i verdiskapningskjeden. 
Samferdsel og næring henger sammen i samfunnsutviklingen, og vi er opptatt av å vise hvilken betydning Langsundforbindelsen har å si for den utviklingen vi ser for oss i Karlsøy. 

Komiteen var så heldig at de også fikk oppleve fylkesveg 863, et annet samferdselsprosjekt som er av strategisk betydning for hele kommunen, og som Karlsøy i samarbeid med Tromsø kommune jobber for å få inn i regional transportplan.

Det er betydelig økt optimisme rundt realiseringen av prosjektet etter at innsigelse fra reindriften er avklart i Høyesterett, og staten har godkjent dispensasjon ift. kravene om stigningsprosent.

Det skal nå startes en prosess med kvalitetssikring, og det skal utarbeides oppdatert kostnadsoverslag som grunnlag for at fylkestinget kan behandle finansieringsplan.

Signalene fra fylkeskommunen er at det i beste fall kan skje oppstart med bygging mot slutten av 2019, men mest sannsynlig vil oppstart kunne skje i 2020.
 

Samferdsel- og miljøkomite

Nærings- og samfunnsutviklingssjefLykkelitenIvar B. PrestbakmoLeder komiteenKlippfisk