Mobbeombudet i Troms kan gi følgende tilbud til kommunen:

  • Et mobbeombud som elever, foreldre og andre kan ta kontakt med om de har opplevd krenkelser eller mobbing.
  • Et mobbeombud som kan veilede og bistå i å løse utfordringer.
  • En ressursperson som skoleeier, skoleleder eller andre ansatte kan ta kontakt med for å få råd, veiledning og kompetanseheving.
  • En ressursperson som kan bidra på kurs og temakvelder i forhold til skoler, idrettslag og andre aktuelle arenaer.

Kommunens kontaktperson vil inntil videre være Opplæringssjef Sture Grønli, tlf. 97568326

sture.gronli@karlsoy.kommune.no

Link til fylkeskommunens nettside: http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/ombud/mobbeombud/       

mobbeombud.png