Her legges ut de dokumenter som Karlsøy kommunestyre ble presentert i kommunestyret 6. mars 2019.

veileder-om-barnehagemyndighetens-virkemiddelbruk.pdf

Utredning familiebarnehage.pdf

Presentasjon familiebarnehage.pdf