Avdelingsingeniør Kristian Sørø forteller at dette har vært et lenge etterspurt tiltak. - Kaia var nå i slik forfatning at deler av den begynte å slite seg løs, forteller han. At dette arbeidet ikke ble igangsatt, var nok til stor frustrasjon for folk i Stakkvik. Men ikke minst utgjorde de løse delene en stor fare for sjøfarende. - Vi bare måtte gjøre det nå, avslutter han. 

I ettertid er det oppdaget at det ennå står igjen en påle nede i sjøen, som ikke ble oppdaget da arbeidet ble utført. Entreprenøren er gjort oppmerksom på dette, og den vil bli merket for å hindre at fartøy treffer den uforvarende. Den vil så bli fjernet ved anledning, så snart de benytter leia til andre oppdrag, forteller Bård Eilertsen, fungerende avdelingsingeniør ved Driftsenheten.