Bakgrunn: Friluftslivsartleggingen er et viktig kunnskapsverktøy som skal legges til grunn sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag i utarbeiding av arealplaner og enkeltsaksbehandling. Formålet er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Kommunen får en oversikt over hvilke områder som har høy verdi og som bør forvaltes slik at verdigrunnlaget blir tatt vare på. I tillegg avdekkes behov for tilretteleggingstiltak for å f.eks. redusere slitasje, trekke til seg nye brukergrupper eller øke dagens bruk.

Mer informasjon om revideringen av friluftslivskartleggingen på friluftsrådets hjemmeside: https://www.ishavskysten.no/naa-revideres-friluftskartleggingen.6373131-309029.html

Det ønskes innspill om:

Fiskeplasser fra land: allment tilgjengelige sjøfiskeplasser fra land som er regelmessig brukt.

Fiskeplasser i sjø: friluftsrådet henter informasjon fra appen FiskHer, men er det flere plasser utover de som vises i appen, ønskes innspill også her.

Kajakkutsettplasser: steder kajakkpadlere med en viss regelmessighet bruker som startpunkt for turene sine, samt informasjon om eventuell parkering/veilomme tilknyttet disse.

Padleområder: mye besøkte områder for kajakkpadlere, inklusive områder der det padles hyppig i sjø, gunstige ilandstigningsplasser, evt tilgang til ferskvann og gode teltplasser.

Båtutsett: i hovedsak støpte ramper som er tilgjengelige for alle, der en normal bil kan sette ut båt med båthenger.

Ankringsplasser/fortøyningsplasser: landingsplasser for småbåter og seilbåter som er regelmessig brukt og tilgjengelige for alle.

Andre friluftsinteresser i sjø/langs kysten: Tilrettelegging som grillplasser, gapahuker eller toaletter, viktige utfartsområder, badeplasser, regelmessig brukte teltplasser, områder som brukes av skoler eller andre i undervisningssammenheng, andre natur- eller kulturvitenskaplige kvaliteter.

Førstegangskartleggingen fra 2017 kan sees på Miljødirektoratets naturbase kart. (klikk på «Vis kartlagsliste» og velg «Kartlagte friluftsområder» under «Friluftsliv», klikk deretter på et område og åpne «Faktaark» for å se info om området). Hvis informasjonen du har mangler i førstegangskartleggingen, er det ekstra viktig at du spiller inn din kunnskap.

Send dine innspill med kart og beskrivelse til prosjektleder i Ishavskysten friluftsråd, Maja Sjöskog Kvalvik, på majakvalvik@ishavskysten.no. Frist 31. mars.