Remiks sender ut avfallskort for levering av grovavfall fra husholdninger. For at avfallskort skal komme fram til rette huseier, er det viktig at huseier er registrert på riktig bostedsadresse i folkeregisteret. Remiks melder at det i Karlsøy kommune er mange som bor på en adresse, men er folkeregistrert på en annen adresse. Der hvor Remiks ikke finner samsvar mellom folkeregister og bostedsadresse, vil det ikke bli sendt ut avfallskort.

Dette er derfor en oppfordring om å sjekke at din bostedsadresse i folkeregisteret er korrekt, og eventuelt melde flytting dersom du er oppført med feil adresse.