Reiselivsbedriftene i Karlsøy inviteres til møte 27. mai 2019

Møtet avholdes 27. mai 2019 kl 09.00 - 14.00 på Direktøren Bistro på Hansnes.

Alle reiselivsaktører i Karlsøy er velkommen !

Agenda for reiselivsmøtet

Agenda for møtet vil være følgende:

 • Organisering innenfor reiselivet i Karlsøy
  • Undertegnede forklarer bakgrunnen for denne møteinnkallelsen og hva som ble diskutert idag
  • Næringsforeningen presenterer seg og forklarer hvordan de kan hjelpe oss i arbeidet framover
  • Kartlegging av hvem som ønsker å delta i et eventuelt samarbeid
 • 2 minutters presentasjon av hver bedrift som er representert på møtet
  • Hvor man holder til
  • Kjernevirksomhet
  • Antall sengeplasser
  • Diverse
 • Felles prissetting av aktiviteter
  • Undertegnede forklarer bakgrunnen for dette punktet
 • Åpent forum      
  • Andre synspunkter og tanker

 Vi ønsker samtidig å presisere at dette er et åpent, gratis og uforpliktende møte for alle som driver innenfor reiselivet i Karlsøy Kommune, være seg tilbydere av overnatting eller aktiviteter.

Håper så mange som mulig kan komme. Denne møteinnkallelsen blir sendt ut til alle som fikk innkallelse til møtet på Rådhuset i dag. Dersom dere ser at noen i bransjen ikke er invitert håper vi dere kan tipse dem om dette møtet.

Med hilsen

​Torgrim Sollid

Skaret Lodge

telefon nr. 90 98 58 02