Formannskapet behandlet i sak 46/2019 i møte den 27.03.2019 planprogram for reguleringsplan Hansnes industri- og næringsområde, og gjorde følgende vedtak:

Karlsøy kommune godkjenner revidert planprogram med siste revisjon 06.02.2019, for områdereguleringsplan Hansnes nærings- og industriområde, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-2, 12-9 og 4-1.

Planprogram Hansnes.juni.2016_rev. febr. 2019.pdf