Forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan 2015-03, Kvalsberg steinbrudd, Vannøya, er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, Hansnes og på kommunens hjemmeside.

Forslag til endringer i reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Kvalsberget steinbrudd.pdf

Høringsbrev..pdf

Kvalsberg - plankart.pdf

Merknadsfrist: 31.05.2019