Helsetjenestene med sykehjem, hjemmetjenester, omsorgsboliger vil framover få økende behov for ekstra personell. Dette ut fra de belastninger som påføres i fase med virusspredning. De som har mulighet og pr. i dag ikke har en arbeidsavtale i helsetjenestene i kommunen, oppfordres til å melde seg til kommunen.

Når du melder fra, kan du si helt kort:

  • Hvem du er
  • Litt om arbeidserfaring og bakgrunn
  • Hvor du kan jobbe, og hvor mye.

Vi ønsker at f.eks. studenter, personer som har erfaring med omsorgsarbeid, ansatte i kommunen som har fått ledig arbeidskraft etter stenging barnehager m.m., og andre som mener de kan ha noe å bidra med melder seg.

Generelt gjelder at personer som er forkjølt eller har luftveisplager ikke deltar i utøvende helsetjenester.

Det er også interessant å registrere pårørende som vil melde seg for å bistå med praktiske ting for de som har hjemmesykepleie eller er på omsorgsbolig.

Når du har meldt deg vil du bli kontaktet av våre ledere ved behov for din arbeidskraft.

De som kan ha mulighet til å bistå melder seg til:

  • Tjenester på Vannøya. Avd. leder Gunn-Heidi Robertsen, tlf. 77746092
  • Øvrige pleie- og omsorgstjenester:

Sykehjem: Virksomhetsleder Marit Sørensen. Tlf.  90899279 eller mail: marit.sorensen@karlsoy.kommune.no

Hjemmetjenester: Avd. leder Ranveig Rafaelsen. Tlf. 90721909 eller mail: ranveig.rafaelsen@karlsoy.kommune.no

Bofellesskap Bryggetunet: Avd. leder Liv Skogvold. Tlf. 99644545 eller mail: liv.skogvold@karlsoy.kommune.no

Karlsøy kommune takker alle som vil hjelpe vår befolkning, og særlig de syke,  med å komme best mulig gjennom  utfordringer i denne krevende tid.

Med vennlig hilsen

Karlsøy kommune

Alf Lorentsen

Helse- og omsorgssjef