Karlsøy kommune er kjent med at dette skaper noen utfordringer både for foresatte og for arbeidslivet, da dette medfører at barna må hentes tidligere enn ved normale åpningstider. Derfor har man forsøkt å redusere så lite som mulig. Barnehagene stenger i dag 30 minutter tidligere enn ved normal åpningstid.

Redusert åpningstid skyldes at barnehager og skoler i Norge er satt i det som kalles gult beredskapsnivå. Dette medfører en del restriksjoner som gjør at man har strengere regler for omgang med hverandre på tvers av barnehageavdelinger både ute og inne, økt renhold, faste ansatte på de ulike avdelingene osv.

Tilbudet som gis i våre barnehager er fortsatt av en slik varighet at det, etter loven, ansees å være et heldagstilbud (minimum 41 timer i uken). Det betyr at, selv om åpningstidene er noe redusert, så er det ikke redusert nok til at man har krav på reduksjon i foreldrebetaling. Jmf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Selv om Karlsøy kommune har vært heldig og unngått smitteutbrudd frem til nå, er vi nødt til å opprettholde de tiltak som gjelder pr.i dag. Dette for å unngå en langvarig total nedstenging dersom vi skulle få påvist smitte i en av våre barnehager.

Tiltakene er til ulempe for alle parter. Kommunens barnehager melder om økt press på sine ansatte og har store utfordringer med å finne vikarer når ansatte må være borte. Smitteverntiltak krever økt renhold og begrenser løsninger som omfatter samhandling mellom barnehageavdelinger. Lokalt næringsliv opplever nok også ulemper med denne situasjonen og vi håper de kan, sammen med sine ansatte, være med å finne gode løsninger for de med barn i barnehage.

Det jobbes med å finne avlastende løsninger for situasjonen, slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til normale åpningstider.