Her er programmet til kunnskapsseminaret som arrangeres 21.september 09:00-14:00 på Gamnes:

Møte- og programledelse: Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

9:00 Åpning og velkommen v/ ordfører Mona Benjaminsen

Om de næringene Karlsøy har som skal sameksistere og bruke av de samme (sjø)arealene.

  •  Gjennomgang av næringsstrukturen i Karlsøy, hva som preger kommunesamfunnet og hvordan utviklingen har vært de siste ti årene

Næringene reiseliv, service, fiskeri og havbruk presenterer seg

  • Næringens klima- og miljømessige fotavtrykk og hvordan næringen jobber med å redusere avtrykket samt bidra til flere arbeidsplasser, lokalsamfunnet og kommunens økonomi.
  •  Hvilke arealer næringen bruker
  • Hvordan sameksistensen mellom egen næring og andre er: Hva utfordringene er og hvordan næringen selv jobber med sameksistens.
  •  Hvordan næringen ønsker at kommunen skal jobbe for fortsatt vekst og utvikling

Innledere:

Jon-Erik Henriksen, daglig leder Norges fiskarlag/ Fiskarlaget Nord - Kine Karlsen, regionsjef Sjømat Norge - Bjørg Nøstvold, adm. direktør Fiskeri/ Norfish - Alf Jostein Skjærvik, leder areal og utvikling Havbruk/ Salmar - Vigdis Johansen, daglig leder Leverandørsiden/ servicenæring/ Direktøren Bistro - Lone Helle, Næringsforeningen i Tromsøregionen/ Fagråd Reiseliv.

Forskning og forvaltning om sameksistensens betingelser

  •  Krav til formelle prosesser knyttet til arealdisponeringer Ingrid Berthinussen, prosjektleder for kystsoneplanen
  •  Sameksistens mellom ulike næringsaktører i sjørelatert virksomhet Forskningsfunn på utfordringer og muligheter v/ Ingrid Kvalvik, forsker i Nofima

Debatt

Det etableres debattpanel med innledere, og med muligheter til engasjement fra folkevalgte og øvrige deltakere.

13:45 Oppsummering og avslutning - og vegen videre

 

Det er enda mulighet for å melde seg på her Kunnskapsseminar i Karlsøy om Sameksistens på og ved havet (office.com)