I forbindelse med gjenåpningen av samfunnet har retningslinjene for testing, karantene og isolering blitt endret. Har man fått påvist Covid 19 skal man fortsatt i isolasjon. For vaksinerte uten symptomer skal man 2 dager i karantene, for uvaksinerte 5 dager. Alle med symptomer holder seg hjemme til de er frisk.

 

Hvis man bor sammen med en som har fått påvist Covid 19 må man følge ekstra med på symptomer, og teste seg ved symptomer. Uvaksinerte må enten egenteste seg daglig i 7 dager eller annen hver dag på legekontoret. Andre nærkontakter skal teste seg ved symptomer, uvaksinerte skal teste seg så snart som mulig mens vaksinerte tester seg kun ved symptomer.

Eldre kan ha dårligere immunrespons enn yngre, og bør ha lavere terskel for testing.

 

Vi anbefaler at man utsetter arrangementer med eldre personer på Vannøya i to uker inntil utbruddet er under kontroll.

 

Vi anbefaler alle om og ta i mot tilbudet om koronavaksine, og at de som har fått tilbud om det også tar en tredje dose. Vi vaksinerer nå også mot influensa, det bør gå en uke mellom hver vaksine. Influensavaksine er tilgjengelig på legekontoret nå, og vi vil også ha vaksinedager både på Hansnes og på Vannøya.