Første del av fiberprosjektet i Karlsøy kommune ble gjennomført i 2017, da fastboende, bedrifter og offentlige bygg på strekningen Gamnes-Hansnes-Grunnfjord og Dåfjord fikk tilbud om høyhastighets Internett. Deretter ble fiberutbyggingen gjennomført på vestsiden av Vannøy, nærmere bestemt fra fergeleiet til Torsvåg.

Snart i mål med fiberutbyggingen i kommunen

I april 2020 var det oppstart på siste del av prosjektet, som omfatter fiberutbygging på resterende del av Vannøya og Ringvassøya, i tillegg til Reinøya og Karlsøya.

  • Vannøy Øst: Fiberutbygging i østre del av Vannøy startet våren 2020 og nærmer seg ferdigstillelse.
     
  • Reinøya: Her er fiberutbyggingen ferdigstilt. 160 kunder har nå internett via fiber og åtte kunder er i leveransefase. Det gjenstår også fire fritidsboliger som innen kort tid får høyhastighets internett.
     
  • Karlsøya: I midten av august 2021 ble første innbygger på øya oppkoblet, og i løpet av august vil de første 15 av 26 kunder få Internettoppkobling via fiber.
     
  • Ringvassøya: I slutten av august starter fiberoppkoblingen i Skogsfjorden, samt langs Langsundveien fra Gamnes til området ved «Hav og Fjell». Her er det totalt 79 kunder som venter på installasjon. Når det gjelder utbyggingen på Hansnes – som går i kommersiell regi – så vil graving starte i september. Alle som har bestilt fiber skal få sine tjenester innen julepakkene åpnes og ribba står på bordet, lover leverandøren.

Prosjektet utenom Hansnes er godt i rute og ferdigstilles innen utgangen av september. Det kan imidlertid være enkelte fritidsboliger som av ulike årsaker vil få tjenesten levert etter denne dato. Fritidsboliger inngår ikke som en del av det tilskuddsberettigede prosjektet, men er basert på tilbud fra leverandør.

Ved ferdigstilt utbygging får Karlsøy kommune et stort løft på bredbåndstjenester. Målet er ifølge leverandøren en dekning på 100 prosent for fastboende, næringsdrivende og offentlige bygg i øyriket.

 ___________________________________________________

Fiber ankommer Karlsøya (mai 2021)
Fiber ankommer Karlsøya, mai 2021 (foto: Svein-Egil Haugen)

For bestilling av fiber:

PS: De som ikke har bestilt fiber enda og som ønsker oppkobling, må snarest sende inn bestilling til leverandøren. Når nødvendig mannskap og utstyr trekkes ut av området, vil ventetid på leveranse bli lengre.

Nordix Data AS, telefon 77 66 26 00
Kontaktperson: nichlas.myrland@telenor.no