Karlsøy kommune er kjent med problematikken knyttet til store mengder overvann. Vi jobber med å utbedre de mest utsatte områdene. 

Vegvesenets trafikksentrall er informert om problemene på fylkesveien på Reinøya og Vannøya. De jobber med å utbedre fylkesveiene i Karlsøy kommune. 

Den kommunale veien i Dåfjord blir tatt mandags morgen. 

Vi takker for tålmodigheten.