Hva kan det søkes midler til?

* Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. 

* Kart (turkart og orienteringskart).

* Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier.

*Løypetiltak i fjellet og ovrnattingshytter i fjellet, ved kysten og lavlandet (tilskuddsorningen håndteres av Den Norske Turistforening). 

Har du eller ditt lag/forening ideer om å lage et anlegg til deres aktivitet eller idrett? Eller kanskje dere har et ønske om å kunne etablere turstier eller andre tiltak for lokalt friluftsliv? Da finner du mye informasjon og nyttige lenker på Kulturdepartementet nettside http://www.anleggsregisteret.no . Her finner du også informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema for ordningene. 

Vi gjør oppmerksom å at det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode. 

Søknadsfrister

Alle søknader må være sendt innen 15. oktober hvert år. Dette gir kommunens saksbehandler tid til å gjennomgå og eventuelt innhente manglende dokumentasjon før innmeldingsfristen til fylkeskommunen som er 15. januar hvert år. 

Dersom man ønsker bistand til  søknadsarbeidet kan Kommunen bistå med dette. Ta gjerne kontakt med kommunen gjennom e-post til Postmottak@karlsoy.kommune.no eller pr. telefon til 777 46 000. Vi ønsker å kunne bistå dere både i søknadsprosess og gi dere relevat informajson og bistand gjennom hele prosjektet.