Karlsøy er så absolutt en kommune i vekst, med mye spennende som skjer!

Vi har fått et ungt og innovativt landbruksmiljø, som utvikler spennende produkter til innenlands forbruk. Reiselivet har vokst de siste årene, og i tillegg til det tradisjonelle havfisket er det nå også fokus på opplevelsesturisme både til havs og på land.

Det er stor vekst i sjømatnæringene, og det omsettes samlet i næringen for cirka 1,15 milliarder kroner. Det eksporteres til Asia, Sør-Europa, Mellom-Amerika og Afrika. Det produseres mye mat både innen hvitfisk- og rødfisknæringene. Det er stort fokus på tilrettelegging for leverandørbedrifter til sjømatnæringen, her er det et stort potensiale.

I 2018 begynner arbeidet med byggingen av settefiskanlegg i Dåfjord, noe som vil gi nye og spennende arbeidsplasser i kommunen.

Det er vekst i byggenæringen i Karlsøy, og mange av våre aktører har hele regionen som marked.

Vi har flere servicenæringer i kommunen, og det er økende aktivitet her også.

På «Øyriket i sentrum» vil mange av kommunens bedrifter delta for å vise frem sin bedrift, sine produkter, og også for å markedsføre seg som en mulig arbeidsgiver spesielt til våre ungdommer.

Kommunen selv som er den største arbeidsgiveren vil også ha stand hvor man kan få informasjon om kommunens tjenester, og også om hvilke mulige arbeidsplasser som vil være i kommunen de neste årene.

Jeg har sendt invitasjon til 150 ungdommer i kommunen, fra 8 klasse til de som nå er 19 år, til å delta på konserten med Kevin Boine fredag kveld, og også til selve arrangementet lørdag.

Elever fra kommunens tre skoler vil ha egne presentasjoner på lørdag. I tillegg vil vi høre fra reiselivsprosjektet, fra Lerøy, fra Næringsforeningen, fra en av våre unge fiskere, i tillegg til informasjon fra kommunen.

Som ordfører vil jeg ønske hele kommunen velkommen til en spennende helg i sentrum av øyriket, med konserter, nærings- og arbeidsliv, fotballcup med mer!

 

Vi sees!

Hilsen Mona Pedersen

Program for dagen