Ordførerens åpningstale i kommunestyrets møte 16. oktober 2019

Kjære kommunestyre!

Jeg ønsker å takke for tilliten som er vist meg, fra Karlsøy Fellesliste, fra velgere i kommunen, og ikke minst for den tilliten som kommunestyret i dette møtet har vist meg ved å velge meg til Karlsøy kommunes nye ordfører for kommende fire år.

Som ny, uerfaren og engasjert ordfører for fire år siden ønsket jeg å løse ordføreroppgavene på min måte, noe som har lært meg mye, bydd på utfordringer og nye måter å tenke på. Jeg vil fortsatt løse ordføreroppgavene på min måte – og gleder meg også til å jobbe med både nye og mer erfarne kommunestyrerepresentanter.  Det er et stort ønske hos meg å representere vårt vakre og levende øyrike på en god måte, ved å være synlig, ikke være redd, ta ansvar og være romslig og vise engasjement.

I dag er det 8 faste kommunestyrerepresentanter som er nye, av våre 17 til sammen. Jeg husker hvor spent jeg var for fire år siden, og jeg er sikker på at mange av dere er like spent på hvordan denne nye tilværelsen skal bli. For meg var dette helt ukjent terreng, noe som begynnelsen av perioden bar preg av. Nå som jeg har fire år bak meg er det enkelte ting som er jeg vil si er viktigere enn andre. Det er først og fremst å være raus mot hverandre, og å ha respekt for hverandres syn. Vi skal være sammen i fire år, vi kommer til å bli godt kjent etter hvert, og kommer til å lære å kjenne hverandres sider og egenskaper. En kommunestyreperiode er ikke en sprint, det er en maraton, men med lang sommerferie.

Alle dere er her i dag fordi dere er opptatt av å gjøre en god jobb for kommunen vår, fordi dere tror på en selvstendig, uavhengig og sterk kommune. Jeg håper på et konstruktiv og godt engasjement fra alle, på mange gode debatter og gode forslag.

 

 

Folk i Karlsøy forventer mye av oss, og vi har mange oppgava foran oss. Utfordringene er kjent for oss alle, og innbyggerne i kommunen forventer at vi skal komme med gode løsninger til beste for alle i kommunen.

Vi skal føle at vi alle har bidratt til kommunens positive utvikling - enten vi sitter i posisjon eller i opposisjon når denne perioden er lagt bak oss.

Vi har en god administrasjon i Karlsøy, og vi har en god organisasjon som hver dag gjør en flott jobb med å tilby tjenester i alle sektorer. Vår administrasjon bidrar med god saksbehandling til folkevalgte organ, og medvirker på den måten til at vi fatter vedtak med god kvalitet. Et godt samspill mellom folkevalgte og ansatte i kommunen er viktig for å lykkes i å nå våre mål.

Jeg er både ydmyk, stolt når jeg nå skal fortsette som ordfører i Karlsøy, en jobb jeg har den ytterste respekt for.  Min dør er fortsatt åpen for alle som ønsker å komme med innspill, ros og ris, og for de som bare ønsker en kopp kaffe og en prat.

Med et kompetent kommunestyre og en kompetent organisasjon i ryggen, gleder jeg meg til fire nye år som ordfører i Karlsøy kommune.

Takk for tilliten og for oppmerksomheta.