Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg som pårørende. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Første kursdag vil være onsdag 22. mars klokken 15.30. Det vil bli holdt på aktivtetsrommet på sykehjemmet på Hansnes. Kurset vil gå over 6 ettermiddager.

 

Temakvelder

Hver uke vil omhandle ett tema. Disse vil være:

  • Demenssykdommer og utredning
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Tilbud og aktiviteter fra kommunen
  • Fremtidsfullmakt og vergemål
  • Lovverket; rettigheter for den syke og pårørende
  • Pårørendes opplevelse og egenmestring

 

Slik melder du deg på

Ønsker du melde deg på pårørendeskolen kan du ringe et av medlemmende i demensteamet:

Marit Sørensen tlf: 908 99 279.

Gunn Heidi Robertsen tlf: 777 46 092.

Charlotte Hansen tlf, 902 83 199.

Aleksandra Strugacz tlf: 941 31 403.