Her finner du det som er nytt til årets barnehagestart: https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-barnehagestart-2020/

Følg med og les hva som er nytt til årets skolestart: https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2020/

Om de ulike nivåene

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.
 • På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

  ​Hovedprinsippene for gult nivå er:
  • Ingen syke skal møte i skole eller barnehage
  • God hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak, som å unngå håndhilsing og klemming mellom ansatte og unngå trengsel og samlinger.  Avdelinger i barnehager og skoleklasser deles i kohorter, og det skal helst være avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.
 • På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Alle våre skoler og barnehager er ulik i antall elever og tilgjengelig areal, og det er derfor variasjoner i tiltak fra sted til sted. Informasjon om dette fås derfor av den enkelte skole eller barnehage. 

 

https://www.udir.no/contentassets/7539c9ab8e20473da06e90585e02e14d/informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen.pdf