Elevene fikk blant annet høre om hvordan DNA-analyser av sjøvann (eDNA) kan avsløre et usynlig dyreliv og de undersøkte fiskesamfunnet gjennom strandnottrekk. Her dukket det opp en underlig ulke, en småsei, noen strandsnegler og eremittkreps, men undersøkelsen viste også at det ikke var overdrevent mye liv å finne. 

_TM11875.JPG
Foto: Camilla With Fagerli og Mathias Leines Dahle
_TM11858.JPG
Foto: Camilla With Fagerli og Mathias Leines Dahle
artikkel5.JPG
Foto: Camilla With Fagerli og Mathias Leines Dahle
artikkel1.JPG
Foto: Camilla With Fagerli og Mathias Leines Dahle
artikkel.JPG
Foto: Camilla With Fagerli og Mathias Leines Dahle

Egen undervannshage

Og nettopp lite liv i havet skal Agora og Hansnes skole sammen prøve å gjøre noe med! 8. trinn har nemlig fått i oppdrag å finne ut hvordan man kan øke det biologiske mangfoldet ved blant annet fjerning av kråkeboller, støping av minibolighus for smådyr, utsett av steiner og dyrking av tareplanter. Rett og slett lage og stelle sin egen undervannshage. Vi er spente på å følge fortsettelsen!

-Utallige muligheter

Prosjektleder for Agoraprosjektet i Karlsøy kommune, Mathias Leines Dahle er glad et samarbeid med skolen er i gang da et av målene til Agoraprosjektet er å øke befolkningens kunnskap om de fantastiske, men sårbare marine økosystemene. - Jeg håper vi kan bidra til at unge i kommunen får et nærere forhold til naturen vi har rundt oss, forstår utfordringene den står overfor og på sikt ønsker å ta tak i de utallige mulighetene som ligger der. Det var derfor utrolig morsomt å se at elevene allerede har en stor nysgjerrighet for hva som rører seg mellom fjæresteinene, forteller Dahle. 

Dahle ønsker også å rette en spesiell takk til mastergradsstudent Celine Holten Lindberg ved UiT som utarbeidet et flere dagers undervisningsopplegg for elevene som del av sitt eget masterprosjekt. På bakgrunn av observasjoner og intervjuer skal hun nå i gang med å analysere hvordan et slikt pedagogisk opplegg påvirker elevenes kunnskap, evner og holdninger.