Råd som gjelder for fullvaksinerte

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport)  

 • Uendrete råd og regler om avstand, antall, hygieneråd, munnbind etc.  

Hjemme hos deg selv og i egen bil (i det private rom) 

 • Vaksinerte kan ha nær sosial omgang (under 1 meter) med andre vaksinerte (selv om de er i risikogruppen).
 • Vaksinerte kan ha nær sosial omgang med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
 • Vaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.  

For øvrig gjelder regler og anbefalinger som ble gitt fra 16. april for hele landet. Karlsøy følger disse bestemmelsene. Regler er forankret i lov og skal følges. Brudd på regler er forbundet med straffeansvar. Det oppfordres til også å følge anbefalinger, fordi det er viktig for fortsatt å forebygge smittespredning i lokalsamfunnet.

Regler:

 • Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem. Maks 20 personer utendørs.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser. Tillatt med inntil 50 personer på idretts og kulturarrangement som samler deltagere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Arrangør skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltagere som ikke er i samme husstand.
 • Tillatt med skjenking ved servering av mat på serveringssteder.
  Skjenkestopp kl. 2200.

 

Anbefalinger:

 • Hold 1 meters avstand.
 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Det oppfordres til å møte andre utendørs.
 • Avlyse eller utsette arrangement som samler personer fra flere kommuner.
 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Særlig til områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men oppfordring om å unngå kollektivtransport.
 • Reise til arbeids/studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i den kommunen de bor til vanlig.
 • Det anbefales å bruke hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, forutsatt at de holder minst 1 meters avstand.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs, så lenge de kan holde minst 1 meters avstand.