Disse rådene gis for å forebygge mot økt smitte i Karlsøysamfunnet, men også ut fra et behov om å samordne tiltak i alle kommuner i regionen, ut fra et ønske om å begrense de utfordringer som påføres sykehusene. Disse anbefalinger gjelder med umiddelbar virkning og fram til nye anbefalinger blir gitt.

 

 1. Generelle tiltak i befolkningen
 • Kommunen vil identifisere samtlige i målgruppen for vaksinedose 3 og sørge for personlig invitasjon med anbefaling om vaksinering så raskt som mulig. Alle skal få tilbud om vaksinasjon før jul.
 • Kommunen vil identifisere grupper i befolkningen med lav vaksinasjonsdekning (arbeidsinnvandrere, aldersgruppe el.l med lav vaksinasjonsdekning) og planlegge informasjonskampanjer rettet mot disse med anbefaling og tilrettelegge for vaksinasjon av disse så raskt som mulig.
 • Alle må vektlegge viktigheten av å være hjemme og teste seg og unngå kontakt med andre ved symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Kommunen vil så langt det er mulig informere om hvordan smitte- og kapasitetssituasjonen utvikler seg kommunalt og regionalt

(se https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19) og hvordan dette påvirker vurderingene som gjøres rundt bruk av tiltak.

 

 1. Kontaktreduserende tiltak i befolkningen
 • Kommunen anbefaler alle å redusere antall nærkontakter
 • Kommunen anbefaler alle å holde avstand der det er mulig, og i størst mulig grad unngå større ansamlinger av folk, hvor det blir vanskelig å holde anbefalt avstand.

 

 1. Målrettede tiltak
 • Forsterket informasjon til befolkningen og oppfordring om at folk følger med på kvalitetssikret informasjon på kommunens hjemmeside, samt på fhi.no og helsenorge.no.
 • Alle anbefales å bruke munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. (ferge, fly, buss, taxi, butikker, møter, arrangementer mv.
 • Forsterke kommunikasjon og tilrettelegging for at alle, både vaksinerte og uvaksinerte med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og teste seg
 • Lav terskel for å teste barn og unge, samt husstandsmedlemmer ved mistanke om smitte.
 • Sikre at de tiltak som er anbefalt under forhøyet smittepress er eller blir iverksatt i sykehjem og i hjemmetjenesten (se nasjonale råd)
 • Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for bruk av hjemmekontor der det passer.
 • Ved identifisert smitte blant ansatte eller beboere i sykehjem, så følges tiltak beskrevet i nasjonal veileder: Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette innebærer bl.a. besøkskontroll.
 • Kommunen vil gjennomføre jevnlig testing i skoler ved utbrudd