Vi har nå startet vaksinering av de som er født mellom 1957 og 1966 ( 64-55 år). Har du bostedsadresse  i Karlsøy kommune,  er født før 1967 og IKKE har  fått tilbud om vaksine mot Covid 19 enda? Ta kontakt med oss på legekontoret. Ved adresse Vannøya, ring 777 48228 mandag til onsdag. Alle andre i kommunen samt torsdager og fredager ring 777 48220.

Det vil i løpet av neste uke bli åpnet opp for timebestilling på nett. Logg inn på Helsenorge og velg riktig timebok, det vil være en for Hansnes og en for Vannøya. Sett deg opp når det passer for deg.

Vi starter da med de som er mellom gruppen 1-8, andre  må vente med og bestille time. Er du yngre enn 55 og tilhører en risikogruppe så skriv dette som beskjed til oss ved bestilling så sjekker vi det.

 

Prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp   

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

 

Vi vil relativt raskt starte opp med neste gruppe (gruppe 9, 45-54 år) , men må sikre at alle de tidligere  gruppene er ferdige før vi åpner på for flere . De som ikke er i gruppe 1-8 vil derfor bli slettet fra timebestillingen og må vente til sin tur. 

Time for dose 2 er per nå satt til 12 uker etter dose 1, denne timen setter vi opp og man får timekort til dose 2 når dose 1 settes. Hvis time til dose 2 ikke passer ta kontakt så prøver vi så godt vi kan og være fleksible.

 

Regjeringen har bestemt at 10% av dosene kan gis til lærere, barnehageansatte og SFO personell. Vi jobber nå med og få oversikt over hvem dette gjelder, og vil innkalle da de som ikke allerede er vaksinert.