Vi sluttfører nå koronavaksinering av prioriterte grupper, og det vil i løpet av de neste to ukene bli åpnet opp for egenbestilling av time til vaksinering. Bestillingen skjer ikke til legekontoret, nærmere infrmasjon kommer. Dette tilbudet vil da gjelde alle i kommunen som ikke er vaksinert til nå. Disse vil da få dose to tolv uker etter dose en. Det vil komme nærmere informasjon om hvordan man kan sette seg opp til vaksinering. Tilbudet vil bli gitt onsdager i Vannvåg, og torsdager på Hansnes og man velger det stedet som passer best.