Det er for tiden ingen av de smittede som er alvorlig syke. Kommuneoverlegen opprettholder derfor anbefalingen om å avlyse alle arrangementer på Vannøya ut inneværende uke. Det er så langt ingen grunn til å avlyse eller utsette arrangementer på de andre øyene. Dette innebærer at for eksempel Øyriket i sentrum går som planlagt.

Det er registrert koronasmitte i barnehage og skole på Vannareid, men ikke i Vannvåg. Nasjonale retningslinjer tilsier at barnehage og skoletilbud skal opprettholdes, med økt testing. Covid-19 er generelt lite farlig for barn, og med økt vaksinasjonsgrad i befolkningen er det lavere risiko for alvorlig sykdom. Det vurderes derfor å være bedre å opprettholde de normale tilbudene til barn og unge så langt det lar seg gjøre.

Personer med symptomer anbefales å ha lav terskel for testing. Dersom du har testet positivt for covid-19 på hjemmetest må dette bekreftes med PCR test. Dette kan tas på legekontoret på Vannøya eller på Hansnes, ring for å avtale tidspunkt.