Vi samarbeider med FHI om håndtering av utbruddet, og følger utviklingen tett. Legekontoret i Vannvåg vil være åpent for testing torsdag og fredag, og vi oppfordrer alle som har symptomer og som har vært i kontakt med smittede om og dra og teste seg.

 

De som har fått påvist Covid og har symptomer skal være i isolasjon i fem døgn, er man symptomfri holder det med to døgn. Ved forverring av allmentilstand kontakt lege.

Det er nå hver enkelt smittet sitt ansvar og varsle de som man har hatt kontakt med de to siste døgn før man ble syk, men smittesporingsteamet er behjelpelig hvis man selv ikke klarer dette.

 

På grunn av det store smittetrykket ber vi om at alle arrangementer på Vannøya avlyses eller utsettes de neste to ukene. Vi ber også om at man i resten av kommunen også vurderer planlagte arrangement.  Hvis det er snakk om risikogrupper og eldre så ber vi om at arrangement utsettes eller avlyses. Videre ber vi  om at man er ekstra påpasselig med det grunnleggende smittevernet som håndvask og avstand. Er du syk hold deg hjemme til du er frisk. Vi anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted.

 

Det sirkulerer også mye vanlige luftveisvirus, og vi ber om at man varsle på forhånd før man kommer til time på legekontoret slik at vi kan sørge for best mulig smittevern. Bruk munnbind ved luftveissymptomer.

 

Det er foreløpig ikke funnet smitte verken i skole eller barnehage, men vi har lav terskel for iverksetting av tiltak her dersom smittesituasjonen skulle tilta.

 

AKc 00JeV 6664AAAAAElFTkSuQmCC