De som er smittet sitter i isolasjon, og skal ikke testes på nytt. De som har vært i direkte kontakt med en som er smittet er i smittekarantene. De skal testes på nytt dag 7 etter første test, og dersom test to er negativ kan de da forlate karantene. De som bor sammen med en som er i smittekarantene er i ventekarantene. De kan forlate karantene dersom første test er negativ.

 

Vi har stor forståelse for at det og være i karantene er en belastning for folk, og at det kan være svært upraktisk i forhold til planer og arrangementer. Imidlertid viser dette smitteutbruddet tydelig at dersom smitten sprer seg så vil det ha enorm innvirkning på samfunnet vårt, og der er derfor viktig at vi alle bidrar med og overholde smittevernreglene. Karantene nå sparer oss for videre smitte og dermed ytterligere nedstengning av samfunnet.

 

Vaksineringen går videre utover sommeren.  Vi vil vaksinere rundt 100 i uka nå framover til de to siste ukene i juli, hvor vi får tildelt rundt 350 doser i uka. Hver uke vil en del av dosene gå til revaksinering, men det vil også være nyvaksinering hver uke. Inntil vi har fått vaksinert alle som er på prioritert liste etter FHI sin definisjon, så vil vi ringe til alle som får tilbud om vaksinering – det er ikke åpnet for egenbestilling enda. Vi vil gi beskjed ut når dette skjer. Når det åpnes for timebestilling for vaksinering, vil det bli gitt nærmere informasjon om denne ordningen.