Som følge av at fellesnemnda for Troms/Finnmark har et viktig møte 11. juni 2019 i Kirkenes, hvor en delegasjon fra Karlsøy skal delta, har styrelederen i Langsundforbindelsen AS besluttet å utsette generalforsamlingen til 17. juni 2019.