Status er uforandret med en ansatt og en beboer på sykehjemmet smittet. De er i god form og er i isolasjon. Det er gjennomført omfattende testing av beboere, ansatte og andre som har vært i kontakt med de smittede og alle andre har så langt testet negativt.

Etter prosedyre fra Folkehelseinstituttet fortsetter vi testing for å overvåke smittesituasjonen. Alle som er nærkontakter, dvs har vært i direkte kontakt med de smittede skal være kontaktet og satt i karantene. De vil bli testet i dag. Dersom noen tror at de kan være nærkontakt og ikke får innkalling til testing i løpet av dagen i dag bes de om og ta kontakt med legekontoret. De som er i karantene skal sykemeldes, men vi ber også her om at folk følger med selv.

 

Alle arrangementer bør utsettes inntil vi har bedre oversikt over utbruddet. Ta kontakt med kommuneoverlege for avklaring via mail til: gry.berntzen@karlsoy.kommune.no. All organisert trening/øving i kommunale bygg/anlegg er ut fra dette avlyst hele denne uken i første omgang. Det oppfordres til at det samme gjøres også i regi av andre slik at vi sammen bidrar til mest mulig smittehindring.