Mobiler, Ipader og laptopper vi bruker hver dag inneholder mineraler som kanskje er gravd ut med hammer og meisel av mørke gruver i Øst-Kongo.

40 000 unge risikerer hver dag livet for mineralene mobilene våre lages av.

Bare halvparten av ungdom i DR Kongo begynner på ungdomsskolen. Utdannelse gir resultater først i framtiden, og mange familier trenger en ekstra inntekt. Slik ofres ungdoms muligheter i morgen til fordel for raske penger i dag.

Prisen for dette valget betaler ungdom i DR Kongo resten av livet. Utdannelse er et verktøy som kan resultere i et yrke eller en universitetsutdannelse.

Uten utdannelse er plutselig det eneste du er kvalifisert til ufaglært og livsfarlig arbeid i gruver. Plutselig er en spade ditt eneste verktøy for å skape deg en fremtid. Slik skaper vi en ny generasjon med fattigdom, og den onde sirkelen fortsetter.

 

OD i 2019 heter #tilhvilkenpris, og prosjektet skal gi ungdom verktøyene til å skape seg en fremtid.

Gjennom utdanning, rettighetsarbeid og beskyttelse skal 15000 ungdom få muligheten til å endre samfunnet rundt seg.

 

Karlsøy kommune vil være med å støtte OD dagen og tilbyr jobber til elever på ungdomsskolene og videregående skoler på selve OD-dagen.

Arbeidstiden vil være fra 08.30 til 14.30, hvis ikke annet blir avtalt.
 

Vi har jobber her:

Hansnes barnehage

Hansnes skole

Bryggetunet

Karlsøy omsorgssenter

Drift- og utviklingsetaten (ute-teamet)

Rådmannen

Ordfører

Stabsavdelingen

 

Send en kort henvendelse til mona.pedersen@karlsoy.kommune.no, innen klokken 09.00 fredag 25 oktober.
Tilbakemelding vil bli gitt mandag 28 oktober.