Hans Berge Holmeslet kom til Grunnfjorden i Karlsøy kommune i 1968 som nyutdannet lærer. Han ble rektor på Hansens skole og de siste årene var han skolesjef i Karlsøy kommune. Tilsammen bodde han og kona  i kommunen i 25 år. I 1984 ble han formann i Kvalsundforbindelsen som sto ferdig i 1988, og nå er Holmeslet medlem i Langsundforbindelsen. Holmeslet var og er opptatt av utvikling, kompetansepåfyll og infrastuktur. I sin takketale ga han politikerne råd om å trekke lasset sammen og at felles forståelse må ligge i bunn for å få til god utvikling, som han mener er viktig for fellesskapet. 

Karlsøy kommune har vedtatt å etablere en «Omdømmepris» som skal tildeles en person, lag/forening, organisasjon, eller bedrift som har bidratt til godt omdømme av kommunen. Et godt omdømme bidrar til trivsel for alle som skal bo og jobbe i Karlsøy kommune, og er med på å utvikle et levende øyrike.  

Kandidaten vurderes etter disse statuttene:

•Tiltak som har bidratt til å gjøre Karlsøy kjent som mulighetenes kommune.

•Handlinger og tiltak som medfører at folk har fått lyst å etablere seg i Karlsøy.

•Tiltak som har bedret trivselen for kommunens innbyggere.

•Publiseringer som har bidratt til at folk får et godt inntrykk av kommunen.

•Ved egne tiltak eller gjennom lag og foreninger bidratt til at flere blir opptatt av å bygge et godt omdømme av kommunen.

Den som tildeles prisen skal ha utmerket seg på en eller flere av disse fem statuttene.

Prisen vil bestå i en gavesjekk på kr. 5.000,-, et diplom, samt en gave laget av en lokal kunstner.

Karlsøy kommune har gjennom nye vedtatte planer formulert klare mål om å legge til rette for en positiv utvikling av folketall, næringsliv samt at folk skal ha lyst til å etablere seg i kommunen. Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt å opprette en omdømmepris, som skal være et av tiltakene for å bygge et positivt omdømme. Det er et ønske om å vise en årlig honnør til den som på særlig måte har bidratt til å bygge et godt omdømme.

Her kan du se taler fra utdelingen:

https://youtu.be/S-nr7627dLY

Intervju av Hans Berge Holmeslet på Holmeslet: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTfJAF3EKfc