Dette på bakgrunn av følgende nominasjon:

"Jan og Vigdis har i 9 år arrangert «Dans i Karlsøy» på Hansnes. Dette er en stor kulturell begivenhet, ikke bare innad i kommunen, men også regionalt.

Hvert år kommer det besøkende langveisfra, og Jan og Vigdis byr på en full pakke av begivenheter. I tillegg til selve arrangementet i teltet, så har kulturskoleelever fått vise seg frem, det har vært arrangert topptur til Storheia, det har også de siste årene vært avholdt en gudstjeneste i danseteltet, noe som har vært en enorm suksess spesielt hos de eldre i kommunen.

I tillegg har samarbeidet med frivillige og andre bedrifter vært med å gjøre dette til et av kommunens største arrangementer. Dans i Karlsøy har stor oppslutning lokalt, og bidrar til å bedre trivselen for innbyggerne i kommunen.

Det har de siste årene vært viet mye oppmerksomhet til arrangementet, som har gitt Karlsøy kommune mye positiv oppmerksomhet i hele regionen."

Vi gratulerer Vigdis og Jan Johansen!