Følgende personer er på søkelisten.

Offentlig søkerliste
ID  Navn  Alder  Nåværende stilling  Kommune  Kjønn

1

Hanna Mjølhus Sveinsson 27 arbeidssøker Karmøy Kvinne
2 Truls Lee Boholm 40 Sør-Hålogaland HV distrikt 14, ass G-6/S-6 Alstahaug

Mann

3 Stig Holtedahl 46 Kommunalsjef Målselv kommune Målselv Mann
4 Kristian Lien 37 arbeidsledig Tromsø Mann
5 Juanita Børve 40 arbeidsledig, grunnet nedleggelse Tromsø Kvinne
6 Alf Lorentsen 58 Kst. rådmann Karlsøy kommune Karlsøy Mann
7 Tone Holmen 58 arbeidsleding Tromsø Kvinne
8 Søker unntatt offentlighet       Mann