Programmet for Øyriket i sentrum 2019

Klokken 10.00 Velkommen v/ Næringsforeningen i Tromsøregionen.

                        Vi besøker bedrifter på stand.

Klokken 12.00 Ordførerpraten - Vi diskuterer næringspolitikk.

Klokken 12.10 Vekst i reiselivsnæringen v/ Skaret Lodge.

Klokken 12.20 Fremtidens havbruksnæring v/ Lerøy Aurora.

Klokken 12.30 Muligheter og utfordringer innen bygg og anlegg v/ Byggopp Hålogaland.

Klokken 12.40 Fremtidens muligheter v/ Opplæringskontoret for fiskerier.

                        Vi besøker bedrifter på stand.

Klokken 14.00 Avslutning.