Med den tørre sommeren vi har hatt i år og skogbrannfare, var tema for øvelsen en stor gress-og lyngbrann ved Dåfjordvatnet. Selv om været ikke spilte på lag, ble øvelsen gjennomført i realistisk terreng. 

Sivilforsvaret stilte med 20 personer og masse utstyr i form av brannslanger, pumpemateriell og ATV`er. Karlsøy kommune stilte med brannmanskaper og utstyr fra Hansnes og Stakkvik. I samarbeid øvde vi for å løse oppdraget. 

Resultatet av øvelsen er at vi har fått en bedre forståelse om hvilken fantastisk ressurs Sivilforsvaret er, og hva de kan bidra med om uhellet er ute. Karlsøy kommune ønsker å takke for samarbeidet.