Alle nye søknader om barnehageplass eller plass i SFO skal leveres elektronisk gjennom denne portalen. Karlsøy kommune praktiserer ett hovedopptak til barnehager den 1. mars hvert år, med supplerende inntak hele året så lenge barnehagene har ledig kapasitet.

F o m 15.06.2019 vil også all aktivitet rundt plasseringer i barnehage, dvs. søknad om endret plass eller oppsigelse av plass, foregå elektronisk i den nye «Barnehageportalen». Du vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan du endre adresse, telefonnummer, e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til den barnehagen du ønsker å søke plass i. Kontaktinformasjon til de ulike barnehagene finner du her