Kyst & Miljøservice sitt strandryddeprosjekt skal foregå i fire kommuner og fokuserer på strandsoner og øyområder hvor det ikke er mulig å komme med annet enn båt.  De ønsker å være så skånsom som mulig mot naturen for å ivareta terreng og gjøre dyrelivet mindre sårbart. 

Les mer om prosjektet i prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelse 2023.pdf

Se også hvor det planlegges å rydde på kartet Ryddeområder KART 2023 zip.pdf

 

 Om dere ønsker å være med, ta kontakt med organisasjonen på e-post kyst.miljoservice@gmail.com.