I tillegg ser vi at det nye systemet vil gi flere positive tilleggseffekter; bedre service gjennom raskere svar til din digitale postkasse, større sikkerhet for at brev kommer fram gjennom bruk av digital postkasse, miljøgevinst gjennom redusert bruk av papir og konvolutter. Postjournalen vil også bli lagt om slik at du selv kan laste ned alle brev som ikke er unntatt offentlighet og slipper å bestille og vente på at vi sender i posten eller på mail. 

Vi ber om forståelse for at ikke alt er på plass fra dag 1, men vi nærmer oss nå å være i normalt gjenge.

Pr nå er det ca 600 innbyggere i Karlsøy som har digital postkasse og vi oppfordrer derfor de som ikke har ordnet det til å gjøre det. Les mer om digital postkasse på difi.no